NY i BARNEHAGEN

Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene går. Det er viktig å huske på at dette kanskje er første gangen barnet skal være sammen med mennesker det ikke kjenner så veldig godt enda – og det å bli kjent kan ta litt tid. Hvis du blir urolig når barnet ditt gråter og lurer på hvordan det går når du ikke er der – ring barnehagen æ spør om hvordan barnet dit. Snakk med barnet om barnehagen og gjenta navnene på personalet, slik at barnet venner seg til ordlydene. Se gjerne på bilder av personalet sammen med barnet gjennom barnehagen sitt nettsiden.

NY I BARNEHAGEN

Mandag 5.august er dere velkommen, denne dagen kan dere komme klokken åtte og være i barnehagen en til to timer for å leke, de andre barna i barnehagen går på kjøkkenet for å spise frokost ca. halv ni og denne tiden ønsker vi at dere kan utforske og leke litt alene (det kan bli litt overveldende første dag).

Vi som jobber i NEMO familiebarnehage, vet at ditt barn er det kjæreste du har og vil gjøre alt vi kan for at barnet ditt får en trygg og god hverdag hos oss.

 

DAG 1 og 2:

Dere kan komme i barnehagen ca. kl. 08.00 og være sammen med oss i en til to timer. En av foreldre må være sammen med barnet hele tiden. La barnet bli kjent med lokalene, uteområdet, de ansatte og de andre barna. La barnet leke hvis det vil, men å sitte på fanget den første tiden er også greit. Det er mye som er nytt og som barnet skal venne seg til.

 

DAG 3 og 4:

Denne dagen kan dere komme ca. kl. 9.00. Barnet har nå blitt litt kjent med barnehagen. La barnet få utforske den nye verden på egne premisser. Når du ser at barnet føler seg trygt, kan du bevege deg litt unna, hvis du opplever at det er greit for barnet. Etter en times tid sammen i barnehagen kan du dra fra barnehagen og være borte i en til to timer. Det er viktig at du tar avskjed med barnet der du forteller det at du skal dra og at du kommer tilbake om en liten stund. Dersom du prøver å ``lure`` deg unna mens barnet er i lek vil det føre til barnet blir veldig usikkert når det oppdager at du er borte. Husk å vær tilgjengelig på telefon slik at vi kan ringe dersom det er nok for barnet. (3-4 timer i bhg denne dagen)

 

DAG 5:

Denne dagen kan være omtrent som en vanlig dag i barnehagen, så barnet kan være lengre i barnehagen(4-5timer). Vi anbefaler korte dager over en periode, hvis dette er mulig. Avtal med personalet når du skal komme tilbake.

Hvis ikke klokkeslett passe, vennligst gi beskjed.

AVSKJED: Det å ta avskjed med barnet sitt er nok det som foreldre synes er vanskeligst. Det er helt normalt at barn gråter ved avskjeden i starten - og ikke uvanlig at det kommer noen tårer hos foreldrene også...! Ta en telefon til oss etter liten stund for å høre hvordan det går, vi sender også bilder og SMS om hvordan det går.

 

VEDTEKTER: Barnehagen har åpent fra kl. 0730 til kl. 1630. Oppsigelse skal skje skriftlig med 2 måneders varsel til barnehagens leder. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i måneden etter oppsigelsesmåneden. Ved oppsigelse sier man opp hele plassen. Delvis oppsigelse betraktes som ønske om endring av plass.

Foreldrebetaling: for barnehageplass følger kommunal sats for barnehageplass. Betalingssatsen er i samsvar med maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Det er 11 betalingsmåneder i året. Det er betalingsfri i sommerferien. (3 uker i sommer og 1 uke i høstferie)

100% barnehageplass fra 01.08.2019 koster: 3040 kr + 300 kr mat = 3340kr.

Barnehagen har også innført at det gis bot på 250 kr pr barn som blir hentet etter klokken 16.30. Alle barn skal være hentet, og ute av døren til kl. 16.30.

 

Betaling skjer forskuddsvis den 25. i måneden før barnehagemåneden. Det blir ikke sendt ut faktura, men foresatte bes opprette fast trekk til barnehagens bankkonto. (25 august er fristen for betaling for september)

 

Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe, og barnehageplassen kan eventuelt bli oppsagt. Restanse må gjøres opp før ny barnehageplass kan tildeles.

 

Dagsrytme:

kl. 7.30: Barnehagen åpner. Velkommen

kl. 8.30 Frokost (egen matpakke)

kl. 9.15 samling/forming

kl.10.00 Ute/inne tid

kl. 11.30 Lunsj barnehagen serverer (sommer: skiver med pålegg-vinter: varm mat)

kl. 12.00 Fri lek Ute/inne (sove tid for de som har behov)

 kl. 14.30 siste måltid (resten av matpakke) + yoghurt eller frukt eller grønsaker (om sommeren serverer barnehagen yoghurt, frukt eller grønsaker, om vinteren kommer dere foreldre med felles frukt og barnehagen serverer sunn varm mat)

 kl. 16.30 Barnehagen stenger. Takk for i dag.

 

 

HVA LEGGER VI VEKT PÅ:

Bringing/ Henting: Dette er tider på dagen som er spesielt viktig for barna. Det å skulle sende ifra seg mamma, eller pappa er ikke bestandig det enkleste. Her er det viktig at dere som foreldre gjør det dere føler er riktig for deres barn og gir oss et vink om når dere ønsker at vi skal gripe inn. Avskjedstårer trenger ikke å skape såre minner hos barnet, men det kan være en måte å fortelle mamma eller pappa at:” Det er hos dere jeg hører til, sant ja?” Når dere så kommer tilbake er det stor glede hos barna, da springer de til døra for å se om det er” min mamma eller min pappa”. At de tilsynelatende ikke vil være med hjem betyr kanskje bare at de ikke er helt ferdig med det de holder på med eller at de vil at dere skal se hva de holder på med.

 

Mer informasjon finner dere på våre nettside: dino-nemo.familiebarnehage.no les : OM OSS, Vedtekter og Årsplan 2018/19. Vi vil også informere om at det vil være åpent i romjulen, hvis det kommer fire barn eller flere;)

 

 

Barnet trenger å ha i bhg:

 -skiftetøy (min.et klesplagg fra innerst til ytterst)           

- regntøy, støvler                                                      

 - bleier (ikke up & og),                                                                      

- sinksalve/sårsalve

- våtservietter                                                                                

- sutt/koseklut (hvis de bruker)                     

    - sykkelhjelm,                                                                                     

   - solkrem, solhatt/caps                                            

- en liten drikkeflaske(ca.0,33l) til vann.                   

  - anti-sli søker

Om vinteren trengs ekstra varme klær og barnet må ha sovepose. Hvis barnet drikker morsmelkerstatning, må dette også tas med til bhg.

 

HUSK Å MERKE ALT MED NAVN!

 

 

Mvh Nemo.f.bhg.